Raval

DarkRebel

Modeli

CUPRA RANGE
Tavascan
Novo
CUPRA RANGE
Born
Novo
CUPRA RANGE
Formentor
Novo
CUPRA RANGE
Leon
Novo
CUPRA RANGE
Leon Sportstourer
Novo
POSEBNE IZDAJE
Formentor VZ5
Konceptna vozila
Raval
Konceptna vozila
DarkRebel

WLTP

Zapisan učinkovitosti - WLTP - novi standard

 

Novi, globalno usklajeni preizkusni postopek za lahka vozila WLTP, namenjen merjenju porabe goriva in emisij CO2, v večji meri upošteva vsakodnevne lastnosti vožnje in se od septembra 2017 uporablja namesto standarda NEVC.

WLTP je kratica za Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure, kar pomeni »globalno usklajen preizkusni postopek za lahka vozila« in označuje nov preizkusni postopek za določanje porabe vozila. Na podlagi globalno zbranih realnih voznih podatkov bo v prihodnje pomagala tudi simulacija realne vožnje pod laboratorijskimi pogoji. Pri postopku WLTP se tako poleg različnih situacij in hitrosti v cestnem prometu upoštevajo tudi različne izvedbe opreme in težnostni razredi vozila.

 

Ozadje in pravna podlaga

 

EU je določila časovni okvir, v katerem se morajo izvesti vse pravne in tehnične spremembe. Prva stopnja (1st Act) preizkusnega postopka WLTP je bila uvedena z namenom izvedbe navedenih sprememb.

Drugi korak h konsolidaciji standarda WLTP v Evropi je izvedba druge stopnje (WLTP 2nd Act), ki spreminja Direktivo 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Uredbo komisije (EU) 2017/1151 Evropskega sveta.

Druga stopnja standarda WLTP je 1. 1. 2019 začela veljati za nove modele vozil, 1. 9. 2019 pa za vsa vozila. Ta druga stopnja obsega predpise glede novih tehničnih konceptov in posodobitev za postopek testiranja, npr. preverjanje emisij v realnih voznih pogojih (Real Driving Emissions, RDE), test izhlapevanja plinov (Evaporation Test, EVAP), preverjanje skladnosti s standardom med delovanjem vozila (Service Conformity, ISC) ter spremljanje porabe goriva (Consumption Monitoring, FCM). Te točke in druge pomembne informacije v zvezi s standardom WLTP so natančneje razložene v nadaljevanju.

Najpomembnejši testni dejavniki.

Podrobnosti o postopku

Aerodinamika

Bolj aerodinamično je vozilo, manjši je zračni upor in s tem manjša poraba goriva. Spremembe aerodinamike vozila lahko v daljšem časovnem obdobju povečajo njegovo učinkovitost.

Kotalni upor pnevmatik

Kotalni upor zmanjšuje učinkovitost zaradi deformacije pnevmatike. Zato je pomembno, da so pnevmatike zasnovane čim bolj učinkovito.

Masa

Za premikanje težkih predmetov je potrebne več energije. Lažje vozilo ima zato manjšo porabo goriva in boljše vozne lastnosti.

Višji standard

 

Kaj morate vedeti.

 

Natančnost in relevantnost sta na prvem mestu. Ta test se uporablja za številne različne postopke povsod na svetu. Pri tem gre za eno največjih sprememb v zgodovini avtomobilske industrije.

 

Pogosta vprašanja o novih vrednostih porabe.

Kaj je NEDC, WLTP in RDE?

NEDC (»New European Driving Cycle«) se nanaša na preizkusni postopek, ki se po Evropi uporablja od leta 1992 za merjenje emisij izpušnih plinov in porabe goriva osebnih vozil in manjših gospodarskih vozil.

Namesto NEDC se zdaj uporablja svetovni standard WLTP (»Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure«). Nov postopek temelji na spremenjenem testnem ciklu s strožjimi zahtevami in meri porabo vozila v realnih pogojih.

Poleg postopka WLTP je treba emisije v Evropi meriti v skladu s preizkusnim postopkom RDE (»Real Driving Emissions«), pri čemer se meritve opravijo v dejanskih voznih pogojih na cesti.

Kakšna je razlika med WLTP in RDE?

Medtem ko se pri WLTP izvaja 30-minutno merjenje s preizkusno napravo pod standardiziranimi preizkusnimi pogoji, se preizkus RDE izvaja med vožnjo po javnih cestah. Pri meritvi RDE se uporablja različen profil ceste ter naključna pospeševanja in zaviranja. Preizkus traja med 90 in 120 minut.

Od kdaj velja WLTP ali RDE?

Prehod na WLTP in RDE se uvaja postopoma od septembra 2017. Od septembra 2018 sta preizkusni postopek WLTP in omejitev števila mikrodelcev (limitation of the particle number, PN) po RDE obvezna za vsa na novo registrirana vozila. Od septembra 2019 je za vsa na novo registrirana vozila obvezna dodatna omejitev dušikovih oksidov (NOx) po RDE.

Kaj standard WLTP pomeni zame?

Vrednosti, ugotovljene s preizkusnim postopkom WLTP, bi morale na splošno bolj realno odražati emisije CO2 in emisije izpušnih plinov. To lahko pomeni, da so za vozila z motorjem z notranjim zgorevanjem prikazane višje emisije CO2 in večja poraba goriva. Zato izbira vrste pogona ter dodatne opreme vozila prav tako neposredno vpliva na porabo goriva in emisije CO2. 

Kako se CUPRA prilagaja na specifikacije WLTP?

Od septembra 2018 so bili vsi modeli CUPRA uspešno prilagojeni preizkusnemu postopku WLTP.

Mehr anzeigen

Poiščite partnerja CUPRA