Raval

DarkRebel

Modeli

CUPRA RANGE
Tavascan
Novo
CUPRA RANGE
Born
Novo
CUPRA RANGE
Formentor
Novo
CUPRA RANGE
Leon
Novo
CUPRA RANGE
Leon Sportstourer
Novo
POSEBNE IZDAJE
Formentor VZ5
Konceptna vozila
Raval
Konceptna vozila
DarkRebel

Recikliranje in prevzem vrnjenih komponent

Vir surovin: 95 % vašega vozila CUPRA je mogoče reciklirati in predelati.

 

Ali je vaše vozilo CUPRA dokončno odslužilo? Kot proizvajalec se zavedamo svoje odgovornosti, zato svoje izdelke ob koncu življenjske dobe vzamemo nazaj. Tukaj izveste več o postopku predelave in zakonskih pogojih za brezplačni prevzem izrabljenih vozil, baterij ter odpadne električne in elektronske opreme.

 

 
Okolju prijazna razgradnja

Recikliranje

 

Konstrukcija z mislijo na reciklažo

Trajnost je sestavni del celotne verige postopkov, ki vpliva na produktno načrtovanje, proizvodnjo in predelavo vozil. Ukrepi prispevajo k razbremenitvi okolja, na primer s prihrankom virov. 

 

Ukrepi pri razvoju vozil

Že med razvojem vašega novega vozila CUPRA smo pozorni na to, da bo mogoče vozilo po koncu njegove uporabe okolju prijazno predelati.

 

 

Ukrepi pri razvoju vozil

 

 • Zagotavljamo, da je mogoče pozneje iz izrabljenega vozila v celoti odstraniti vse pogonske tekočine in dele, ki se lahko demontirajo.
 • Preprečevanje škodljivih snovi je eden od okoljskih ciljev tehničnega razvoja.
 • Za veliko komponent, ki niso pomembne za varnost, je dovoljena uporaba recikliranih surovin, ki izpolnjujejo enake zahteve glede kakovosti kot prvotni materiali.
 • Vse plastične komponente so označene v skladu z mednarodno veljavnimi standardi ISO, s čimer se omogoči identifikacija za sortiranje. 

 

Odstranjevanje izrabljenih vozil

Zbirna mesta za izrabljena vozila

Vsi slovenski servisni partnerji CUPRA brezplačno prevzamejo vaše staro vozilo CUPRA, v kolikor je vozilo popolno in ne manjkajo bistvene komponente, kot so motor, katalizator ali karoserija, in v kolikor izrabljenemu vozilu niso dodani odpadki.

 

Podjetje CUPRA ima s servisnimi partnerji CUPRA razvejano mrežo prevzemnih mest.

Postopek predelave

1. Prevzem

Pogoji

Ne glede na to, kdaj je bilo vaše vozilo CUPRA prvič registrirano - od 1. januarja 2007 ga lahko brezplačno vrnete na priznanih zbirnih mestih. Za brezplačen prevzem veljajo naslednji pravni pogoji:

 • Vaše vozilo CUPRA je bilo v EU registrirano najmanj en mesec pred mirovanjem.
 • Vaše vozilo CUPRA je popolno; to pomeni, da vsebuje bistvene sestavne dele in komponente (vklj. z motorjem, menjalnikom, krmilniki in vsemi drugimi deli).
 • Vaše vozilo CUPRA ni natovorjeno z odpadki ali deli, ki ne spadajo k vozilu.
 • Vozilo CUPRA vrnete skupaj z originalno servisno knjižico ali primerljivim dokumentom za registracijo vozila v EU. Za to prejmete dokazilo o predelavi, ki ga za odjavo vozila (dokončno mirovanje) predložite uradu za registracijo vozil.
2. Predhodna obdelava

Nato se vaše izrabljeno vozilo pripravi za predelavo. Odvzete komponente oz. tekočine se zbirajo ločeno in se lahko ponovno uporabijo, reciklirajo ali predelajo.

 • Akumulator se odstrani.
 • Varnostne blazine in zategovalniki varnostnih pasov se nevtralizirajo.
 • Vse pogonske tekočine se odstranijo (gorivo, motorno olje, olje menjalnika in olje blažilnika, zavorna tekočina, hladilna tekočina, hladilno sredstvo iz klimatske naprave). 
3. Demontaža

Po demontaži določenih komponent se lahko vozilo vrne neposredno v krog recikliranja in predelave. V stiskalnici za vozila se vozilo stisne in se tako pripravi za drobilnik.

 • Katalizatorji se demontirajo, da se pridobijo vsebovane žlahtne kovine, kot so platina, paladij in rodij.
 • Kolesa in pnevmatike se demontirajo.
 • Komponente in agregati se odstranijo, da se lahko uporabijo kot rabljeni nadomestni deli.
 • Demontaža plastičnih delov za recikliranje materialov je odvisna od gospodarskih okvirnih pogojev in povpraševanja po recikliranih surovinah na trgu.
4. Drobilnik

Predhodno obdelana preostala karoserija se v drobilniku zdrobi na za pest velike kose in se nato z večstopenjskim sortiranjem razvrsti v več skupin materialov:

 • Zračno frakcioniranje
 • Magnetno ločevanje
 • Vrtinčni tok

 

Kovinski odpadki za ponovno uporabo pri tem predstavljajo 75 % celotnega vozila:

 • Železni in jekleni materiali se uporabijo kot surovina za kakovostno jeklo.
 • Neželezne kovine, kot so baker, aluminij in cink, se ločijo iz zdrobljene težke frakcije in se nadalje obdelajo.
 • Zdrobljena lahka frakcija med drugim vključuje sedeže izrabljenega vozila.

 

5. Tehnologija naknadnega drobljenja

Ostanki drobljenja (zdrobljena lahka frakcija in nekovinski deli zdrobljene težke frakcije) vsebujejo še dragocene organske snovi. V postopku naknadnega drobljenja, kot je postopek Volkswagen SiCon, se ostanki dodatno zdrobijo in ločijo med seboj, da jih je mogoče ponovno uporabiti:

 • Oplemeniten zdrobljen granulat iz trde plastike se lahko pri proizvodnji jekla uporabi kot nadomestek za težko olje oz. premogovni prah.
 • Zdrobljeni puhasti delci iz tekstilnih vlaken in pen sedežev lahko kot pripomoček za odvajanje za blato iz čistilnih naprav nadomestijo kakovosten premogovni prah.
 • Zdrobljen pesek iz stekla, rje in ostankov laka se lahko po nadaljnji obdelavi uporabi kot gradbeni material.

 

Mehr anzeigen

 

Prevzem in reciklaža vrnjenih baterij

 

Vozila ali originalni deli lahko vsebujejo baterije. Pri tem gre npr. za majhne baterije v ključu vozila, akumulator za zagon vozila ali visokonapetostno trakcijsko baterijo - tj. pogonsko baterijo pri električnem vozilu.

Vaš partner CUPRA je zavezan k brezplačnemu prevzemu teh starih baterij.

 
Obveznost brezplačnega prevzema

Prevzem in reciklaža vrnjene odpadne električne in elektronske opreme

 

Vaš partner CUPRA je zavezan k brezplačnemu prevzemu vrnjene odpadne električne in elektronske opreme, če potrošnik kupi novo napravo iste vrste.

Poiščite partnerja CUPRA