Raval

DarkRebel

Modeli

CUPRA RANGE
Tavascan
Novo
CUPRA RANGE
Born
Novo
CUPRA RANGE
Formentor
Novo
CUPRA RANGE
Leon
Novo
CUPRA RANGE
Leon Sportstourer
Novo
POSEBNE IZDAJE
Formentor VZ5
Konceptna vozila
Raval
Konceptna vozila
DarkRebel

30.03.2023

SEAT S.A. zabeležil letni promet v višini 10,5 milijarde evrov, drugi največji v zgodovini podjetja

  • Leto 2022 je bilo za podjetje leto finančnega preobrata
  • Dobiček iz poslovanja se je povečal za 550 milijonov evrov na 179 milijonov evrov pred enkratnimi rezervacijami za stroške prestrukturiranja v višini 293 milijonov evrov; dobiček po obdavčitvi se je povečal za 324 milijonov evrov na 68 milijonov evrov
  • Družba SEAT S.A. bo v letu 2023 pospešila preoblikovanje v smeri elektrifikacije in rasti znamke CUPRA
  • Z največjo posamično industrijsko naložbo v zgodovini Španije se projekt Future: Fast Forward zapisuje v zgodovino
  • Znamka CUPRA utrjuje svoj položaj v Evropi in se širi v druge dele sveta

 

Barcelona (Španija), marec 2023 - Družba SEAT S.A. je predstavila rezultate za leto 2022 in naslednje korake svoje strategije. Promet družbe se je povečal za 14 %, z 9,256 milijarde evrov na 10,513 milijarde evrov. To je drugi največji promet v 73-letni zgodovini družbe, za rekordnimi 11,157 milijarde evrov v letu 2019. Dobiček iz poslovanja je zrasel za 550 milijonov evrov na 179 milijonov evrov (2021: -371 milijonov evrov), pred enkratnimi stroški prestrukturiranja v višini 293 milijonov evrov. To pomeni, da se je donosnost prodaje izboljšala za 5,7 odstotne točke, z negativnih 4 % na pozitivnih 1,7 %. Dobiček po obdavčitvi se je povečal za 324 milijonov evrov na 68 milijonov evrov (2021: -256 milijonov evrov). Ti rezultati potrjujejo, da je bilo leto 2022 za podjetje leto finančnega preobrata.

 

Start Video

"Pod pritiskom izzivov z vseh strani je družba SEAT S.A. leta 2022 sprejela zgodovinske odločitve, ki bodo  v prihodnjih letih narekovale našo zgodbo," je dejal Wayne Griffiths, predsednik uprave družbe SEAT S.A. "Prednostna obravnava znamke CUPRA, izvajanje novega načrta za zmanjšanje stroškov in preoblikovanje načina dela so bili ključni za zagotovitev dolgoročne stabilnosti podjetja. Prav tako je SEAT S.A. naredil velik korak naprej v smeri elektrifikacije, ko se je skupaj s koncernom Volkswagen, podjetjem PowerCo in partnerji projekta Future: Fast Forward zavezal, da bomo vložili 10 milijard evrov v to, da bo Španija postala evropsko središče za električna vozila."

S to naložbo in odpornejšo strukturo poslovanja bo SEAT S.A. v letu 2023 nadaljeval z intenzivno elektrifika­cijo tovarne v Martorellu in se pripravljal na največjo produktno ofenzivo znamke CUPRA, ki se bo začela leta 2024.

Leto 2023 se je za družbo SEAT S.A. začelo dobro: v prvih dveh mesecih je bilo izdobavljenih 71.500 vozil. To je 27 % več kot v enakem obdobju leta 2022 in pomeni osnovo za povečanje prodaje v letu 2023. Obseg dobavljenih vozil znamke SEAT se je povečal za 12 %, medtem ko je rast znamke CUPRA še naprej eksponentna in je znašala 75 %.

 

Start Video

2022: novo obdobje za družbo SEAT S.A.

V letu 2022 se je avtomobilska industrija še naprej soočala z izzivi, med drugim s pomanjkanjem polpre­vod­nikov. Ti dejavniki so vplivali na manjše globalne proizvodne zmogljivosti družbe SEAT S.A., ki so z okrog 480.000 proizvedenimi vozili ostale na podobni ravni kot leta 2021, a precej pod predkoronskimi številkami. Vendar je podjetje kljub tem zunanjim vplivom doseglo pomemben finančni preobrat.

"Struktura poslovanja družbe SEAT S.A. je danes odpornejša, sčasoma pa bomo vzpostavili še trdnejše finančne strukture. Čeprav je bil obseg prodanih avtomobilov leta 2022 zaradi pomanjkanja polprevodni­kov za 4 % manjši kot leta 2021, se je naš promet v primerjavi z letom 2021 povečal za 14 %, prihodki na vozilo pa za 18 %. Takšen preobrat je bil dosežen zaradi večjega deleža prodanih modelov znamke CUPRA, agresivne strategije upravljanja prihodkov, zmanjšanja splošnih stroškov in izboljšanja učinkovitosti," je povedal David Powels, podpredsednik za finance in IT pri družbi SEAT S.A.

EBITDA (celotni poslovni izid, povečan za amortizacijo in odhodke za obresti) se je povečal z 278 milijonov evrov v letu 2021 na 798 milijonov evrov pred enkratnimi stroški prestrukturiranja. To je najvišja raven v preteklih petih letih. Družba je nadaljevala s strateškimi naložbami in je v letu 2022 za investicije ter za raziskave in razvoj namenila 880 milijonov evrov. To kaže, da si SEAT S.A. nenehno prizadeva, da bi na trg pošiljal modele za prihodnost in še naprej gradil znamko CUPRA.

 

Start Video

2023: pospeševanje preobrazbe družbe SEAT S.A

SEAT S.A. s pospešenim prehodom od motorjev z notranjim zgorevanjem na električne motorje utira pot novemu poglavju rasti v zgodovini podjetja. Na letni novinarski konferenci je družba napovedala pospešitev ključnih projektov v letu 2023, vključno z lastno elektrifikacijo in organizacijskim prestrukturiranjem, ter večji poudarek na spodbujanju rasti znamke CUPRA.

"Smo na začetku ključnega leta v zgodovini družbe SEAT S.A. Vemo, da je prihodnost električna, zato imamo jasno vizijo in motiviran kolektiv, ki je odločen, da izpelje ta prehod. Če je bilo leto 2022 začetek naše preobrazbe, bo leto 2023 leto njene pospešitve. Tovarno v Martorellu smo zgradili pred 30 leti, da bi za SEAT ustvarili novo obdobje rasti. Zdaj smo v drugem obdobju: to je naslednji veliki mejnik v zgodovini tega podjetja," je dodal Wayne Griffiths.

Letos mineva 30 let od nastanka tovarne v Martorellu in družba SEAT S.A. bo v njeno elektrifikacijo vložila kar tri milijarde evrov. Martorell bo postal eno od proizvodnih središč koncerna Volkswagen za električna vozila in ključni del vrednostne verige električnih vozil v Španiji. Poleg tega bo družba SEAT S.A. vodila kon­cernsko skupino za razvoj majhnih baterijskih električnih vozil, družine avtomobilov, ki bodo demokratizirali trajnostno urbano mobilnost. Od leta 2025 bodo v Martorellu proizvajali električna vozila za različne znam­ke koncerna Volkswagen.

Koncern si želi, da bi med letoma 2025 in 2030 v Martorellu in Pamploni skupaj izdelali tri milijone baterijskih električnih vozil. SEAT S.A. si prizadeva tudi za tovarno za montažo baterijskih sklopov in za drugo platformo za vozila v Martorellu, s čimer bi povečali svoj delež v vrednostni verigi električnih vozil in dolgoročno ostali konkurenčni.

V prizadevanjih, da bi postal bolj trajnostno podjetje, bo SEAT S.A. v leta 2023 začel izvajati novo strategijo po merilih ESG (okolje, družba, upravljanje). Eden od glavnih stebrov te strategije bo razvoj "središča za krožno gospodarstvo", ki bo podjetju z industrijskimi projekti za ponovno uporabo, predelavo in recikliranje omogočil izkoriščanje celotne vrednosti vozila in baterije. Strategija ponuja tudi trajnostni industrijski načrt za lokacijo v Barceloni, kjer bo stalo to središče.

 

Strategija rasti znamke CUPRA do leta 2030

CUPRA želi do leta 2030 postati ena od 100 najboljših globalnih blagovnih znamk. Pri doseganju tega cilja si bo pomagala s šestimi vzvodi za prihodnjo rast. Ti vzvodi vključujejo globalizacijo znamke. Samo letos name­rava CUPRA odpreti nove mestne salone (City Garages) v Berlinu, Madridu, Manchestru in Parizu. V okviru svojih ambicij, da bi postala resnično globalna znamka, CUPRA trenutno preučuje vstop na severnoameriški trg. Blagovno znamko preizkuša pri potencialnih kupcih, rezultati pa so zaenkrat obetavni in pozitivni. Poleg tega bo v letu 2023 v mrežo vključenih še 500 novih specialistov CUPRA, tako da jih bo skupaj že 2.000.

 

Znamka se trenutno pripravlja na svojo največjo produktno ofenzivo doslej, ki se bo začela leta 2024 s pred­stavitvijo modelov CUPRA Tavascan in CUPRA Terramar, leta 2025 pa bo sledil model CUPRA Raval. Ti novi modeli bodo znamki omogočili vstop v nove segmente in na nove trge ter uresničitev srednjeročnega cilja 500.000 prodanih vozil na leto.